Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informuojame apie galimybę susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, pakeistais pagal derinančių institucijų pastabas

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 p. (pagal derinančių institucijų pastabas pakeitus sprendinius), informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. 12, teritorijos detalųjį planą ir galimybes susipažinti su detaliojo plano sprendiniais.

TPD rengimo pagrindas: 2023-04-12 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas          Nr. 13B-507 “Dėl Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. 12, teritorijos detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų”; Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. 13B-520 „Dėl Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. 12, teritorijos detaliojo plano Planavimo darbų programos patvirtinimo”, 2023-04-13 darbų programa, planavimo sąlygos.

TPD rengimo tikslas – nustatyti inžinerinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; detalizuoti savivaldybės bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus ir (ar) nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo procedūros – detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama,  atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

SPAV procedūros detaliojo planavimo proceso metu atlikta atranka dėl Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Atsižvelgiant į vertinimo subjektų pateiktas išvadas, priimtas organizatoriaus sprendimas SPAV nerengti. Patvirtintas Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. 12, teritorijos detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ (2023-06-27 Nr. 13B-711).

Planavimo organizatorius  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  50154, el. paštas administracija@jonava.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „MTARCH“, proj. vadovas M. Torrau, atestato Nr. A 1097, V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas, tel. Nr. (8 687) 14 585, el. paštas: marius@studiotorrau.lt.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, pakeistais pagal derinančių institucijų pastabas, galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-46-23-292), UAB MTARCH patalpose (V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas), Jonavos rajono savivaldybės tinklapyje www.jonava.lt.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys