Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMAVIMAS APIE PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ

Vadovaujantis Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo 8 p., dėl išduotų naujų planavimo sąlygų (VĮ Transporto kompetencijų agentūra), informuojame, kad yra parengtas Teritorijos tarp Pavasario g. ir ilgosios g. Lukošiškių k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav., detalusis planas, kurio:

Tikslai: sujungti žemės sklypus, kurių kad. Nr. 4630/0005:127; 4630/0005:174; 4630/0005:213; 4630/0005:214; 4630/0005:217; 4630/0005:601; 4630/0005:602; 4630/0005:631; 4630/0005:801; 4630/0005:812; 4630/0005:813; 4630/0005:824, Lukošiškių k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav., ir padalinti į sklypus, atliekant naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitą ir žemės sklypų naudojimo būdų keitimą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295.

Pagrindai: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų Nr. 13B-1751, 2022-11-30.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.
Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, Jonava, www.jonava.lt
Detaliojo plano rengėjas: UAB Poliplan, A. Juozapavičiaus g. 11-301, Vilnius, tel. +37067543255, el.p.: info@poliplan.lt

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-09-29 iki 2023-10-13 (10 d.d. imtinai):
• Planavimo organizatoriaus buveinėje Žeimių g. 13, Jonava;
• Šveicarijos seniūnijos seniūnijos skelbimų lentoje Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Jonavos r.;
• Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.jonava.lt
• LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-22-1100;
• Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023-10-13, 15:30 val. nuotoliniu būdu, nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/85953874170?pwd=DqMCxvV2QtFHkZylP5QX3VXSm4macl.1

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami Planavimo organizatoriui arba Detaliojo plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytais kontaktais) arba per TPDRIS, www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-46-22-1100, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, t. y. iki 2023-10-13 imtinai ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jeigu yra) vardą ir pavardę, asmens gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninį paštą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą ir telefono numerį, elektroninis paštą, interneto svetainę, ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba TPDRIS, www.tpdris.lt.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGRINDINIS BRĖŽINYS