Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Informacinis pranešimas

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Žemės sklypo (kad. Nr.4630/0006:522) Spanėnų k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano koregavimą (toliau – Detalus planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-46-21-142.

Planavimo iniciatoriai – Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2020-11-06 Įgaliojimą).

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, projekto vadovas architektas Artūras Nosenko (A 1758), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.

Planuojamos teritorijos dislokacija - Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Spanėnų k., Taurostos g. 46, kadastro Nr. 4630/0006:117.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:

Pakoreguoti 2013-09-03 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1457 patvirtintą detalųjį planą, keičiant žemės sklypo kad. Nr. 4630/0006:117 naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

Teritorijų plano rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-28 įsakymas Nr. 13B-43 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

PAGRINDINIS BRĖŽINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS