Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti 2012 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1399 patvirtinto detaliojo plano keitimas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-21 įsakymas Nr. 13B-278 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  61 394, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – L. M. adresas: Jonavos miestas, Vasario 16-osios g. 1-305, LT- 55169 (pagal įgaliojimą).

Planuojama teritorija - Žemės sklypas (kad. Nr. 4630/0006:9)  Spanėnų k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Planavimo tikslas - pakeisti 2012 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1399 patvirtintą detalųjį planą, atliekant žemės sklypo kad. Nr. 4630/0006:9 Spanėnų k., Šveicarijos sen., Jonavos r. padalinimą į du sklypus, vieno žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Remonto statybos ir architektūros skyriui Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349-35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Detaliojo plano keitimo darbų planavimo programos projektas

Įsakymo projektas