Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

Informuojame, kad pradedamas rengti " 2010 m. lapkričio 23 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 134 patvirtinto detaliojo plano koregavimas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-07 įsakymas Nr. 13B-534 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  61 394, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB "Žibalas", adresas Taurostos g. 16A, LT-55195, Jonavos miestas, direktorius E. S.

Planuojama teritorija - Žemės sklypas kad. Nr. 4610/0005:11, Jonavos miestas.

Planavimo tikslas - pakoreguoti 2010 m. lapkričio 23 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 134 patvirtintą detalųjį planą, tikslinant žemės sklypo kad. Nr. 4610/0005:11 Jonavoje, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, nekeičiant esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Architektūros ir urbanistikos skyriui Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349-35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktoriaus įsakymas.

Dėl DP darbų.