Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0002:38) dalies Karaliaus Mindaugo g. 11, MPB „Geležinis vilkas" (LDK Algirdo MPB teritorija), Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto 2009 m. rugsėjo 17 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. 1TS-271, koregavimas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-23 įsakymas Nr. 13B-632 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius , Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  61 394, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Viceministras  Giedrimas Jeglinskas Totorių g. 25, LT-01121, Vilnius. Tel. Nr. (8 5) 273 5501

Planuojama teritorija - Žemės sklypas (kad. Nr. 4625/0002:38) dalies Karaliaus Mindaugo g. 11, MPB „Geležinis vilkas" (LDK Algirdo MPB teritorija), Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r.

Planavimo tikslas - pakoreguoti Žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0002:38) dalies Karaliaus Mindaugo g. 11, MPB „Geležinis vilkas" (LDK Algirdo MPB teritorija), Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r., detaliojo plano sprendinius, nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, tikslinant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentus, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Architektūros ir urbanistikos skyriui Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349-35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

ĮSAKYMO PROJEKTAS

DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PROJEKTAS