Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Informacinis pranešimas

Informuojame, kad pradedamas rengti 2010 m. gruodžio 22 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-420 patvirtinto detaliojo plano keitimas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-07 įsakymas Nr. 13B-1979 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  50154, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – K. B. kval. atest. Nr. A 2072  (pagal įgaliojimą).

Planuojama teritorija - Žemės sklypai (kad. Nr. 4610/0002:82 ir kad. Nr. 4610/0002:84)  P. Vaičiūno g. Jonava.

Planavimo tikslas - pakeisti 2010 m. gruodžio 22 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-420 patvirtintą detalųjį planą, atliekant žemės sklypų kad. Nr. 4610/0002:82 ir kad. Nr. 4610/0002:84 P. Vaičiūno g. Jonavoje, sujungimą į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Remonto statybos ir architektūros skyriui Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349-35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL INICIJAVIMO

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL KEITIMO