Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Informuojame, kad bus keičiamas Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (toliau – Specialusis planas), patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1 TS -369.

Rengimo pagrindas: 2018 m. birželio 28 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-153 „Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo" ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 13B - 1110 „Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo".                    
Plano organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava, tel. (8 349) 61394, faks. (8 349) 50012, el. p. administracija@jonava.lt.
Planuojama teritorija: Jonavos rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslas: patikslinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas bei plėtros kryptis Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje.

Planavimo uždaviniai:

  1. nustatyti aglomeracijos teritorijos ribas;
  2. patikslinti viešo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
  3. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir komunikacijų plėtros prioritetines kryptis ir priemones; 
  4. nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarines apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įrenginiams;
  5. esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
  6. numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
  7. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  8. numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
  9. nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

Planavimo procesas: specialiojo plano rengimą sudaro trys etapai - parengiamasis, rengimo (esamos būklės vertinimas, sprendinių konkretizavimas), baigiamasis.

Koncepcija: nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): bus rengiamas SPAV atrankos dokumentas ir SPAV ataskaita pagal poreikį.

Specialiojo plano keitimo rengėjas: bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau TPDRIS), interneto svetainėje adresu www.tpdris.lt. TPDRIS sistemoje bus viešai skelbiamas sprendimas dėl Specialiojo plano keitimo, planavimo darbų programa ir kiti teritorijų planavimo proceso dokumentai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) TPDRIS sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informaciją teikia: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas, tel. (8 349) 35338, el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt, vyriausioji specialistė Jolanta Daunorienė, tel. (8 349) 53821, el. p. jolanta.daunoriene@jonava.lt.

 

Tarybos sprendimas.

Įsakymas ir programa.