Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Pradedamas rengti Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) bendrasis planas

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1153 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo".

                      Planavimo tikslai:

  • numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ribas;
  • įvertinti esamas ir perspektyvines veiklos  poligone kryptis, kompleksiškai suplanuoti karinio poligono teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;
  • suformuoti darnią ir tvarią kariuomenės ir vietos savivaldybės plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus gamtos ir kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – sudarytos sąlygos kariuomenės veiklos plėtrai, investicijoms;
  • suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų.

                      Planavimo organizatorius: LR Krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas: kam@kam.lt.

                      Įgaliota institucija: Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, tel.: (85) 210 3784, el. paštas: vilija.mazeikiene@kam.lt.

Plano rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23A korpusas, 08105 Vilnius, tel. 8 626 10064, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.

Su bendrojo plano programa galima susipažinti LR Krašto apsaugos ministerijos tinklalapyje adresu www.kam.lt bei LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus galima teikti raštu įgaliotai institucijai ir plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie parengtą bendrąjį planą, susipažinimo su juo bei svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus paskelbta vėliau.

 

Nutarimas.

Įsakymas.

Įsakymas.