Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., VENECIJOS K. 12, TERITORIJOS DETALŲJĮ PLANĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Jonavos r. sav., Ruklos sen.,  Venecijos k. 12, teritorijos detalųjį planą.

Rengimo pagrindas:

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 13B-507 „Dėl Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. 12, teritorijos detaliojo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“; Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 13B-520 „Dėl Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. 12, teritorijos detaliojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.  

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61 394, el. paštas administracija@jonava.lt., interneto svetainė www.jonava.lt.

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Su Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 13B-507, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 13B-520 su planavimo darbų programa galima susipažinti Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.jonava.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas-statyba/skelbimai/1683), Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastato IV aukšto fojė skelbimų lentoje (Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava), Ruklos seniūnijos skelbimų lentoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - TPDRIS), interneto svetainėje adresu www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-46-23-292.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. 12, teritorijos detaliojo plano visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu ar TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.

Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. 8 349 20705, jolanta.daunoriene@jonava.lt ir vyr. architektas Vaidas Zakarauskas tel. 8 349 35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt.

PRIDEDAMA:

  1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-12 įsakymas Nr. 13B-507,
  2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. 13B-520.