Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai
DUK
DUK

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMĄ

Jonavos rajono savivaldybės administracija, vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, informuoja apie pradedamą rengti Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimą.

Rengimo pagrindas:

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-08-05 sprendimas Nr. 1TS-133 „Dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“;

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-08 įsakymas Nr. 13B-1159 „ Dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.  

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61 394, el. paštas administracija@jonava.lt., interneto svetainė www.jonava.lt.

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Su Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-08-05 sprendimu Nr. 1TS-133 „Dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-08 įsakymu Nr. 13B-1159 „Dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ su planavimo darbų programa galima susipažinti  Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainės puslapyje (https://www.jonava.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas-statyba/skelbimai/1683), Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastato IV aukšto fojė skelbimų lentoje (Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava), Jonavos miesto, Šveicarijos, Ruklos, Šilų, Kulvos seniūnijų skelbimų lentose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - TPDRIS), interneto svetainėje adresu www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-46-21-501.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, pasiūlymus dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu ar valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.

Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. 8 349 20705, jolanta.daunoriene@jonava.lt ir vyr. architektas Vaidas Zakarauskas tel. 8 349 35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt.

PRIDEDAMA:

  1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-08-05 sprendimas Nr. 1TS-133;
  2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-08 įsakymas Nr. 13B-1159.