Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ NEATLIKTI JONAVOS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO VERTINIMO

Informuojame, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (TAR, 2014-12-30, Nr. 20928) parengtas Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas, gautų vertinimo subjektų išvadų pagrindu, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020-09-09 įsakymu Nr. 13-1316 „Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima planavimo organizatoriaus buveinėje (Žeimių g. 13, 428 kab., LT-55158 Jonava) ir interneto svetainėje www.jonava.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-46-18-403).

Specialiojo plano keitimo rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. 1TS-153 „Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 13B-1110 „Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava, tel. 8 349 50 154, faks. 8 349 50 012, el. paštas administracija@jonava.lt. Kontaktinis asmuo: vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. 8 349 20 705, el. paštas jolanta.daunoriene@jonava.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė: Eleonora Grablevskienė, tel. 8 672 11410, el. p. e.grablevskiene@atamis.lt.

Planuojama teritorija: Jonavos rajono savivaldybės teritorija, plotas 94400 ha.

Teritorijų planavimo rūšis, porūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planai, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslas: patikslinti viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas bei plėtros kryptis ir priemones.

Planavimo uždaviniai:

  1. nustatyti aglomeracijos teritorijos ribas;
  2. patikslinti viešo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
  3. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir komunikacijų plėtros prioritetines kryptis

ir priemones; 

  1. nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarines apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įrenginiams;
  2. esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
  3. numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
  4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  5. numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
  6. nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas

investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

Plano darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Bendrųjų sprendinių formavimo stadija: nerengiama.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.