Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ (KAUNO TARPTAUTINIO ORO UOSTO SKRYDŽIŲ SAUGUMUI UŽTIKRINTI IR INŽINERINEI INFRASTRUKTŪRAI PRIŽIŪRĖTI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad Jonavos rajone per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno tarptautinio oro uosto skrydžių saugumui užtikrinti ir inžinerinei infrastruktūrai prižiūrėti Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje) projektas (toliau – projektas), kurio rengimas pradėtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1P-337-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno tarptautinio oro uosto skrydžių saugumui užtikrinti ir inžinerinei infrastruktūrai prižiūrėti) procedūros pradžios“.
 
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 239 3848, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt), atsakingi asmenys – Susisiekimo ministerijos Infrastruktūros plėtros grupės vyriausiasioji specialistė Teresa Gudauskienė, tel. +370 638 67478, el. p. teresa.gudauskiene@sumin.lt.
 
Projekto rengėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt (toliau – Projekto rengėja), atsakingas asmuo – Projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė), mob. tel. +370 682 50644, el. paštas: ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt
 
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: paimti visuomenės poreikiams Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-354 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0007:48) Daukliūnų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo“ (su projektu galima susipažinti Teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR), www.tpdr.lt registracijos Nr. T00067134), patvirtinto detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir (ar) dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
 
Susipažinti su projektu ir pateikti pasiūlymus nuo 2023 m. spalio 11 d. iki 2023 m. spalio 24 d. galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), www.zpdris.lt, Nr. ZPVP-119133.
 
Pasiūlymus per šį terminą raštu galima pateikti Projekto organizatoriui ar Projekto rengėjuip šiame skelbime nurodytais adresais arba ŽPDRIS priemonėmis.