Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ JONAVOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ

Informuojame apie parengtą Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano (atnaujinimo) koncepciją, kuriai 2023 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 6B-14-3725 pritarė Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. 1TS-103 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 13B-1264 “Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo finansavimo ir darbų programos patvirtinimo”

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Jonavos miesto šilumos ūkio specialusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo ir rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, vietovės lygmens.

Planuojama teritorija: Jonavos miesto teritorija ~1367 ha.

Planavimo tikslai: 

  • Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
  • Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  • Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
  • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Uždaviniai:

  • Plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
  • Numatyti, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas;
  • Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;
  • Numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
  • Numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;
  • Numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.

Informacija apie SPAV: Parengiamajame etape parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas. Atsižvelgus į gautas subjektų išvadas 2022 gegužės 18 d. Jonavos rajono administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-728 buvo priimta, kad rengiant Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nėra atliekamas.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, Tel. (8 349) 61394, el. p. administracija@jonava.lt

Kontaktinis asmuo: Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Daunorienė, Tel. (8 349) 20705, el. p: jolanta.daunoriene@jonava.lt

Plano rengimo iniciatorius: Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, Klaipėdos g. 8, LT-55169 Jonava, tel. (8 349) 77 120, el.p.: info@jonavosst.lt

Kontaktinis asmuo: Techninės dokumentacijos inžinierė Vitalija Sargūnienė, Tel. (8 349) 77127, el. p: v.sarguniene@jonavosst.lt

Plano rengėjas: UAB „Nomine Consult“, J. Tumo - Vaižganto 8 – 1, LT-01108 Vilnius, Tel. +370 (5) 210 7210 | Faks. +370 (5) 210 7211. el. p.: info.lt@nomineconsult.com, www.nomineconsult.com

Informuojame, kad su koncepcijos dokumentu galima susipažinti Jonavos rajono savivaldybės  svetainėje (https://www.jonava.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas-statyba/specialiojo-teritoriju-planavimo-dokumentai/393), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), dok. Nr. S-VT-46-21-491.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-46-21-491) iki viešo susirinkimo ir jo metu. Po viešo svarstymo  pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir / ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.