Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų nustatymo planą

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339  „Dėl elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas ir pateiktas tvirtinti Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinio dujotiekio ir susijusios infrastruktūros (elektros tinklų (įskaitant katodinės apsaugos)) apsaugos zonų nustatymo planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://www.ambergrid.lt/). Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59 417, el. paštas v.ladygiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, juridinio asmens kodas 302677178, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., interneto svetainės adresas www.inzinerijalt.lt, atsakingas asmuo – Projekto dalies  vadovas Silvija Sabaliauskė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2749, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio mėn. 17 d. įsakymu Nr. 1P-337-(1.3.), tel. +370 67472080, el. paštas info@inzinerijalt.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB „Amber Grid“ ir UAB „Inžinerija LT“ 2021 m. gruodžio 31 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis NR. 553093 (5).

Plano objektai:

  • Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių (toliau – MD) vamzdynai:
  • MD atšaka į Jonavos dujų skirstymo stotį I linija (toliau – DSS), unikalus Nr. 4400-4399-6354 (statybos pabaiga – 1964 metai);
  • MD atšaka į Jonavos DSSII linija, unikalus Nr. 4400-4402-1796 (statybos pabaiga – 1977 metai);
  • MD, unikalūs Nr. 4400-5185-1804 ir 4400-5185-1791 (statybos pabaiga – 2019 metai);
  • DSS:
  • Jonavos DSS, unikalus Nr. 4400-4634-6607 (eksploatavimo pradžia – 1964 m. (rekonstruota – 2018 metai));
  • su MD susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos) (toliau – susijusi infrastruktūra).

 

Plano tikslas – parengti Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių MD ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).  

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinto plano sprendiniais galima plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/.

UAB „Inžinerija LT“ info.