Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informacija apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Žeimių g. 12, Jonavos mieste, detaliojo plano koregavimą ir galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais

Detaliojo plano pavadinimas – Teritorijos, esančios tarp J. Basanavičiaus g., Žeimių g., Kalnų g., J. Janonio g., Jonavos mieste, detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės, teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis. Planuojama teritorija: 0,5941 ha.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349 50154.

Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Nuvis“ (pagal įgaliojimą- Jurgita Eivaitė)

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovė - Jurgita Eivaitė, atestato Nr.: A1920, I.V. vykdymo pažyma Nr. 1084218, el.p. jurgita.eivaite@gmail.com, tel. 8 620 72493.

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 10 19 įsakymas Nr. 13B-1548 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 13B-1753 „Dėl 2015 m. spalio 30 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1631 patvirtinto detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“

Detaliojo planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai – koreguoti Teritorijos, esančios tarp J. Basanavičiaus g., Žeimių g., Kalnų g., J. Janonio g., Jonavos mieste, detalųjį planą, patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 13B-1631 „Dėl Teritorijos tarp J. Basanavičiaus g., Žeimių g., Kalnų g., J. Janonio g., Jonavos mieste, detaliojo plano patvirtinimo“ (detaliajame plane sklypas Nr.8), siekiant, kad žemės sklypas Žeimių g. 12, Jonavoje, būtų padalintas į 10 sklypų, būtų pakeisti žemės sklypo Žeimių g.12, Jonavoje, naudojimo reglamentai ir nustatyti papildomi suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentai, vadovaujantis Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) - Pagal detaliųjų planų keitimo planavimo darbų programą strateginis pasekmių vertinimas (SPAV) nerengiamas.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir jo sprendiniais galima nuo 2023-09-08 iki 2023-09-22 (ne mažiau 10 darbo dienų):

  • LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-46-22-1045;
  • Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://jonava.lt/gyventojams/skelbimai/54;
  • Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Jonavos rajono savivaldybės ir Jonavos miesto seniūnijos patalpose, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8 349 50 154, 8 349 20703.

 

Viešas susirinkimas įvyks 2023-09-22, 16.00-17.00 val.   Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, Jonava, I aukšto fojė. Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas bei pasiūlymo teikimo datą.

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt), planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui raštu, el. paštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos. Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGRINDINIS BRĖŽINYS