Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4630/0006:502) Spanėnų k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano keitimo

Informuojame apie rengimas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD):

TPD pavadinimas:

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4630/0006:502) Spanėnų k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano, patv. 2012-09-19 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1399, keitimas.

Teritorijų planavimo dokumentas (toliau – TPD) rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). TPD Nr.: K-VT-46-20-207

Planuojama teritorija: Žemės sklypas kadastrinis Nr. 4630/0006:9, Spanėnų k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav.,  0.2003ha.

TPD pagrindas:  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-21 įsakymas

Nr. 13B-278„Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;

TDP lygmuo: Vietovės. TDP rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).

TDP uždaviniai:

Pakeisti 2012 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1399 patvirtintą detalųjį planą, atliekant žemės sklypo kad. Nr. 4630/0006:9 Spanėnų k., Šveicarijos sen., Jonavos r., padalinimą į du sklypus, vieno žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš kiti žemės ūkio paskirties sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

TDP organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel.: 8 349 61394, fax. 8 349 50012, el. paštas: administracija@jonava.lt.

TDP iniciatorius: V. M., G. M., pagal 2020-04-20 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartį Nr. 1T- 143. ( TPDRIS iniciatorių atstovauja projekto vadovė  Lina Miliūnienė)

TDP rengėjas: L. Miliūnienės įmonė, įm. k. 157038256, Vasario 16-osios g. 1, 306 kab., tel.: 8 687 24029, l.miliuniene@gmail.com.

TDP projekto vadovas: Lina Miliūnienė,  tel.: 8 687 24029, l.miliuniene@gmail.com

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-04-04 iki 2022-04-19 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt.

Vieša ekspozicija nuo 2022-04-04 iki 2022-04-19 (10 darbo dienų): Jonavos r. sav., Šveicarijos seniūnijoje, Šveicarijos k., Pergalės g. 13; Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, Jonava; TDP rengėjo L. Miliūnienės įmonė patalpose, Vasario 16-osios g. 1, 306 kab., Jonava.

TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2022-04-19, 16.00 val., rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 1, 306 kab., Jonava.

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui ar TPD iniciatorių atstovaujančiam TPD rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje

TPDRIS (www.tpdris.lt) nuo 2022-04-04 iki 2022-04-19.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

SPRENDINIŲ BRĖŽINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS