Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto 2010-12-10 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1 TS-316, koregavimo

Informuojame Jus apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto 2010-12-10 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr.1 TS-316, koregavimo (statinių statybos zonos, statybos ribos) projektą ir galimybes susipažinti su sprendiniais:

Koreguojamas dokumentas – žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., detalusis planas, patvirtinto 2010-12-10 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr.1 TS-316 

Detaliojo plano darbų organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, Jonava, tel. Nr. (8 349) 50 154, el.paštas: administracija@jonava.lt 

Detaliojo plano iniciatorius – UAB “Iremas” adresas: Vytauto pr. 29, Kaunas. Atstovauja projekto vadovas  Nerijus. Lukaševičius. kval. atest. Nr. 40072.

Detaliojo plano rengėja – architektė Giedrė Damijonaitienė, tel. Nr. 8-37-40 97 88, el.paštas: gdamijonaitiene@projektucentras.lt, kvalifikacijos atestato Nr. A 2011.

Detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto 2010-12-10 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr.1 TS-316, statinių statybos zoną, statybos ribas.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-03-10 iki 2022-03-23 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Jonavos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje ir Jonavos miesto seniūnijoje, Žeimių g. 13, Jonava. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

GRETIMYBIŲ ŽEMĖLAPIS

GRETIMŲ SKLYPŲ SĄRAŠAS

GRETIMYBIŲ INFORMAVIMO PAŠTO ATASKAITA

DP KOREGAVIMAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS