Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBAI IR REKONSTRUKCIJAI DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTO RENG

Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje projektas (toliau – ŽPVP projektas).

Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt . AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, atsakingas asmuo Kristina Račkauskaitė, tel. Nr. +370 5 269 2235, el. paštas: kristina.rackauskaite@litrail.lt , interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas", I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt , atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Petruškevičiūtė, mob. tel. Nr. +370 682 50644,
el. paštas: ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt .

Dėl atliekamų kadastrinių matavimų

Pagal parengto Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt), specialiojo plano dokumento registracijos numeris T00079723 (toliau – Specialusis planas) sprendinius ir parengtus vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos sprendinius (adresas internete www.kelprojektas.lt – „Naujienos"), žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu reikia nustatyti žemės sklypų ribas ir atlikti dalijamų (į visuomenės poreikiams paimamą ir savininkui liekančią žemės sklypo dalis) žemės sklypų kadastrinius matavimus.

Dėl atliekamo turto vertinimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypui, kuris visas arba jo dalis paimama visuomenės poreikiams, projekto rengimo metu, bus parengta turto vertinimo ataskaita.

Turto vertinimo darbus planuojama vykdyti 2019 m. birželio mėn. – 2019 m. rugpjūčio mėn.

Paimant žemės sklypą (ar jo dalį) visuomenės poreikiams savininkui atlyginama ne tik už žemę, bet ir paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti faktiniai savininko ar kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių paėmimo visuomenės poreikiams. Todėl prašome iš anksto pasiruošti dėl nuostolių, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams (jei tokie yra) aprašymą bei juos įrodančius dokumentus ir nuomos sutartį, jei sklypas išnuomotas, o sutartis įregistruota VĮ „Registrų centras".

Dėl supažindinimo su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu

Informaciją apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija bus pateikiama atskiru pranešimu.

Supažindinimas su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu ir turto vertinimo ataskaitomis numatomas 2019 m. spalio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn.

Dėl išsamesnės informacijos prašome teirautis Projekto rengėjo.

Planas internete: https://kelproj.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c2c23d3d54d4423bbdb20b36296dc23f