Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

DĖL TERITORIJOS TARP PAVASARIO G. IR ILGOSIOS G, LUKOŠIŠKIŲ K., ŠVEICARIJOS SEN., JONAVOS R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO, FINANSAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Pavasario g. ir Ilgosios g. Lukošiškių k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav. detalusis planas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-27 įsakymas Nr. 13B-1575 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  50154, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – O. S. adresas: Aušros g., Šveicarijos k., Šveicarijos sen., el. p. ksenesab@gmail.com  

Planuojama teritorija - teritorija tarp Pavasario g. ir Ilgosios g. Lukošiškių k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav., žemės sklypų kadastriniai numeriai: 4630/0005:127; 4630/0005:174; 4630/0005:213; 4630/0005:214; 4630/0005:217; 4630/0005:601; 4630/0005:602; 4630/0005:631; 4630/0005:801; 4630/0005:812; 4630/0005:813; 4630/0005:824.

Planavimo tikslas - sujungti žemės sklypus, kurių kad. Nr. 4630/0005:127; 4630/0005:174; 4630/0005:213; 4630/0005:214; 4630/0005:217; 4630/0005:601; 4630/0005:602; 4630/0005:631; 4630/0005:801; 4630/0005:812; 4630/0005:813; 4630/0005:824, Lukošiškių k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav., ir padalinti į sklypus, atliekant naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitą ir žemės sklypų naudojimo būdų keitimą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Remonto statybos ir architektūros skyriui Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349-35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

ĮSAKYMAS

DARBŲ PROGRAMA