Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr.1 TS-154 patvirtinto detaliojo plano koregavimo

Informuojame Jus apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr. 4610/0019:219 ir kad.Nr.4610/0019:220) Jonava, Skarulių g. 10 ir 10A detaliojo plano, patvirtinto 2008-05-29 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr.1 TS-154, koregavimo (statinių statybos zonos, statybos ribos, apželdinamos teritorijos dalies, inžinerinių komunikacijų koridorių, priešgaisrinių rezervuarų išdėstymo) projektą ir galimybes susipažinti su sprendiniais:

Koreguojamas dokumentas – žemės sklypų (kad.Nr. 4610/0019:219 ir kad.Nr.4610/0019:220) Jonava, Skarulių g. 10 ir 10A detalusis planas, patvirtintas 2008-05-29 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr.1 TS-154. 

Detaliojo plano darbų organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, Jonava, tel. Nr. (8 349) 50 154, el.paštas: administracija@jonava.lt 

Detaliojo plano iniciatorius – UAB "GKF Lumber Group".

Detaliojo plano rengėja – architektė Jurgita Kalvinskaitė, tel. Nr. 8 601 36731, el.paštas: jurgita.kalvinskaite@gmail.com, S.Daukanto g. 8-50, Kaunas

Detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti žemės sklypų (kad.Nr. 4610/0019:219 ir kad.Nr.4610/0019:220) Jonava, Skarulių g. 10 ir 10A detaliojo plano, patvirtinto 2008-05-29 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr.1 TS-154, statinių statybos zoną, statybos ribas, apželdinamos teritorijos dalį, inžinerinių komunikacijų koridorius, priešgaisrinių rezervuarų išdėstymą.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-02-22 iki 2022-03-07 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Jonavos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: https://www.jonava.lt/gyventojams/skelbimai/54 ir Jonavos miesto seniūnijoje, Žeimių g. 13, Jonava. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGRINDINIS BRĖŽINYS