Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

DĖL 2015 M. SPALIO 30 D. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. 13B-1631 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO, FINANSAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Dėl nepilnai atliktos visuomenės informavimo procedūros ir įsivėlusios techninės klaidos kartojame informaciją apie pradėtą rengti ir parengtą 2015 m. spalio 30 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1631 patvirtinto detaliojo plano koregavimą. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-19 įsakymas 13B-1548  “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo” ir  2022-11-30 įsakymas Nr. 13B-1753 „Dėl <> detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 50154, el. pastas administracija@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – J. E. kval. atest. Nr. A 1920 (pagal įgaliojimą).

Planuojama teritorija - Žemės sklypas kad.Nr. 4610/0014:149, Žeimių g.12, Jonava.

Planavimo tikslas - koreguoti 2015 m. spalio 30 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1631 patvirtintą detalųjį planą, atliekant žemės sklypo kad. Nr. 4610/0014:149 Žeimių g. 12, Jonavoje padalinimą į dešimt žemės sklypų, pakeičiant žemės sklypų naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

Pagal detaliųjų planų keitmo planavimo darbų programą strateginis pasekmių vertnimas (SPAV) nerengiamas.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir jo sprendiniais galima nuo 2023-10-13 iki 2023-11-07 (ne mažiau 10 darbo dienų):

  • LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-46-22-1045;
  • Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://jonava.lt/gyventojams/skelbimai/54;
  • Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Jonavos rajono savivaldybės ir Jonavos miesto seniūnijos patalpose, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8 349 50 154, 8 349 20703.

Pakartotinis viešas svarstymas įvyks 2023-11-07, 17.00-18.00 val. nuotoliniu būdu, Teams platformoje per nuorodą:

https://forms.office.com/e/c29ynW4nXw                         

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas bei pasiūlymo teikimo datą.

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt), planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui raštu, el. paštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos. Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Direkt. įsakymas