Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

APMOKAMOS AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO PRIE P. VAIČIŪNO / ŽEMAITĖS G. SANKRYŽOS JONAVOJE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Informuojame apie bendraja tvarka atliekamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):

                      Apmokamos automobilių saugojimo aikštelės įrengimo prie P. Vaičiūno / Žemaitės g. sankryžos Jonavoje, DETALIOJO PLANO, patvirtinto 2000 m. lapkričio 23 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 134, KOREGAVIMAS.

                      LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-46-19-359.

                      Planuojama teritorija: žemės sklypas Žemaitės g. 15, Jonavoje, kadastro Nr. 4610/0005:11, plotas: 0.2409 ha.

                      TPD pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-07 įsakymas Nr. 13B-534 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo", 2019-07-25 įsakymas Nr. 13B959 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 13B-534 1 p. dalinio pakeitimo".

                      TPD uždavinai: Koreguoti 2000 m. lapkričio 23 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 134 patvirtintą detalųjį planą, tikslinant žemės sklypo kad. Nr. 4610/0005:11, Žemaitės g. 15, Jonavoje, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, nekeičiant esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47. 

                      Planavimo procese SPAV atliekamas nebus (nereikalingas), kocepcija nerengiama.

                      Papildoma informacija: Planuojamame žemės sklype projektuojama degalinė.

                      TPD organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracija, k. 188769070, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61394, el. paštas administracija@jonava.lt

                      TPD iniciatorius: UAB „Žibalas", k. 456637826, Taurostos g. 16A, LT-55195 Jonava - pagal 2019-06-13 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. 1T-118.

                      TPD rengėjas: UAB „Planuotojai", įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt

                      TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 8698 84139, nijole@planuotojai.lt

                      Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-01-27 iki 2020-02-10 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt (numeris sistemoje K-VT-46-19-359 ), Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt bei TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas. Vieša ekspozicija nuo 2020-01-27 iki 2020-02-10 (>5 darbo dienos): Jonavos rajono savivaldybės ir Jonavos miesto seniūnijos patalpose, Žeimių g. 13, Jonavoje.

                      TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2020-02-10, 17.00 val. Jonavos rajono savivaldybės patalpose, Abraomo Kulviečio salėje (II aukšte), Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava.

                      Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui ar TPD iniciatorių atstovaujančiam TPD rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt nuo 2020-01-27 iki 2020-02-10 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos), nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą,  pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

PRANEŠIMAS APIE PARENGTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

SPRENDINIŲ BRĖŽINYS

INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ SCHEMA

TRANSPORTO JUDĖJIMO SCHEMA