Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis - tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis - pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.
Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, dailės, kitos menų ir sporto mokyklos.
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 15 str.).

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija 

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos: 
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla  http://www.jmm.lt
Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras  http://www.jonavakksc.lt

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022 METAIS
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų sąrašas
Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas