Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Ilgalaikis profesinės pagalbos mokytojui savoje mokykloje modelis

VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centras" kartu su dar penkiais partneriais iš keturių Europos valstybių (Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir Bulgarijos) šiuo metu įgyvendina  tarptautinį Erasmus+ projektą (angl. Trainee 2 Trained Teacher) „Profesinė pagalba mokytojui savoje mokykloje", kurio tikslas – stiprinti profesinės pagalbos sistemą Lietuvos mokyklose.

Jonavos „Lietavos" pagrindinė mokykla – buvusi programos „Renkuosi mokyti" dalyvė -viena iš penkių Lietuvos mokyklų, pakviestų dalyvauti projekte. Šio projekto įgyvendinimui direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Švėgždė subūrė keturių žmonių komandą, kuri nuo 2016 m. balandžio  mėnesio mokėsi ir kūrė ilgalaikės profesinės pagalbos modelį savo  mokyklai (6 mokymo dienos Vilniuje).

Rugpjūčio 29 dieną visi mokyklos mokytojai, pagalbos vaikui specialistai  dalyvavo seminare „Mokymasis mokyklos bendruomenėje". Seminarą vedė vienas iš projekto vykdytojų, Utenos rajono Leliūnų pagrindinės mokyklos direktorius Vygantas Kornejevas.  Pagrindinis šio seminaro tikslas - padėti mokyklos kolektyvui susitelkti naujam startui, "susivienodinti" žinojimą apie mokyklos siekius naujiems mokslo metams ir mokytojams keliamus lūkesčius, paskatinti kiekvieną asmeniškai dar kartą permąstyti savo profesinę veiklą, stipriąsias ir tobulintinas jos puses, pasijausti išvien dirbančia komanda.

 Mokyklos bendruomenė susipažino su  sukurtu ilgalaikiu profesinės pagalbos mokytojui savo mokykloje modeliu, kurio tikslas – kryptingos profesinės pagalbos teikimas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, stiprinant besimokančios organizacijos kultūrą mokykloje. Tikslinė grupė – pradedantys ir/ar mažesnę darbo patirtį turintys mokytojai. Subalansuota profesinė pagalba turi didelę reikšmę kokybiškam ne tik pradedančiojo mokytojo darbui, bet ir yra neatsiejama besimokančios organizacijos dalis.

Sukurtas profesinės pagalbos planas mokykloje bus įgyvendinamas jau nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos. Komanda turės galimybę gauti individualias, virtualias grupines konsultacijas iš projekto mokymų vadovų, susitiks su kitais šio projekto partneriais ir 2017 metų gegužės mėnesį dalyvaus baigiamojoje projekto konferencijoje Vilniuje.

Vienas iš mūsų mokyklos strateginių tikslų yra ugdymo proceso organizavimas, siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, todėl labai svarbus ir visų mokyklos pedagogų profesinis tobulėjimas, mokytojų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų, mokėjimo mokytis ir kitų, sėkmingai mokytojo veiklai ugdymo procese reikalingų savybių ugdymas. 

Gražina Švėgždė, Jonavos „Lietavos" pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui