Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Jonavos rajono savivaldybėje

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6...

Siekiant, kad finansavimas bendruomeninei veiklai stiprinti pasiektų visas savivaldybes, skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-223 buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas.

Priemonės įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybei skirtos valstybės biudžeto lėšos – 28903 eurai. Lėšos skiriamos savivaldybių administracijoms pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 13B-495 buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos aprašas.

Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, finansavimą numatoma skirti Jonavos rajono savivaldybės seniūnijų – Bukonių, Kulvos, Ruklos, Šilų, Šveicarijos, Upninkų, Užusalių, Žeimių ir Jonavos miesto – aptarnaujamų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Lėšos seniūnijoms dėl priemonės įgyvendinimo paskirstytos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 13B-503 “Dėl lėšų, skirtų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybėje paskirstymo”:

Bukonių (gyv. skaičius 1489) - 2357,00 Eur;
Kulvos (gyv. skaičius 2129) - 2510,00 Eur;
Ruklos (gyv. skaičius 2378) - 2569,00 Eur;
Šilų (gyv. skaičius 1819) - 2436,00 Eur;
Šveicarijos (gyv. skaičius 2500) - 2599,00 Eur;
Upninkų (gyv. skaičius 1245) - 2299,00 Eur;
Užusalių (gyv. skaičius 2433) - 2583,00 Eur;
Žeimių (gyv. skaičius 1921) - 2460,00 Eur;
Jonavos miesto (gyv. skaičius 27212) - 8520,00 Eur.

Priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje administravimas – 570,00 Eur.

Priemonės įgyvendinimą organizuoja Jonavos rajono savivaldybės administracija, paskelbdama projektų atrankos konkursą. Projektų paraiškų vertinimas bus vykdomas sudarytos Jonavos rajono savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisijos, kuri ir nuspręs, kuriai seniūnijos teritorijoje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (-oms) arba tvarkos apraše nustatytais atvejais nevyriausybinei (-ėms) organizacijai (-oms) ir (arba) religinei (-ėms) bendruomenei (-ėms) ir bendrijai (-oms) siūlyti skirti finansavimą.
Kadangi Jonavos rajono savivaldybės kiekvienoje seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų yra mažiau nei 30 000, todėl bus sudaroma 1 (viena) projektų atrankos ir vertinimo komisija iš 6 (šešių) narių: 3 seniūnaičiai (ne mažiau kaip 50 proc.), 2 bendruomeninių organizacijų atstovai (ne mažiau kaip 30 proc.) ir 1 savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės įstaigų atstovas (ne daugiau kaip 20 proc.).

Vadovaujantis Savivaldybės tvarkos aprašo nuostatomis, dėl priemonės įgyvendinimo bus pasirašyta Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis tarp Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po sutarties pasirašymo bus paskelbtas konkursas, paraiškų rengimui ir pateikimui bus numatytas ne trumpesnis kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų terminas nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos.

Už priemonės įgyvendinimą Jonavos rajono savivaldybėje atsakingas asmuo: Gitana Gulevienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 349) 50173, el.p.: gitana.guleviene@jonava.lt.