Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėkojame už paramą ir pagalbą

Dėkojame už paramą ir pagalbą organizatorių nuotr.

Esame Jonaviečių karų dalyvių asociacija „Pagarba“ kuri buvo įkurta 2015 m. gruodžio mėn. reorganizavus Antrojo pasaulinio karo dalyvių, dalyvavusių antihitlerinės koalicijos pusėje organizaciją, kuri pakvietė visų karų dalyvius sukurti vieną organizaciją. Asociacijoje susibūrė  Afganistano karo dalyviai ir nemažas būrys visų kitų karinių  konfliktų dalyvių, garbingo amžiaus karo tarnybos pensininkų. Nemažas būrys žmonių nėra asociacijos  nariai, bet asociacijos globojami  ir lanko kultūrinius renginius kartu su šeimos nariais. Eina prie pabaigos 2021 metai, apsunkinti karantino dėl Covid -19, bet mūsų asociacijos veikla nebuvo sustabdyta, tik pakoreguota taip, kad nebūtų pažeisti jo reikalavimai ir nurodymai.

Pagrindinis „Pagarbos“ uždavinys, kad nė vienas asociacijos narys nebūtų užmirštas ir nepasijustų nereikalingu visuomenės nariu. Asociacijos tarybos nariai pasveikina buvusius karius jubiliejų ir gimtadienių progomis, prieš Šv. Kalėdas , Šv. Velykas ir kitas valstybines šventes. Asociacijos tarybos nariai aplankydami visus asociacijos narius, įteikia dovanėles, išklauso žmonių problemas ir rūpesčius. Iškilus sunkumams, nariai ar jų šeimos nariai gali kreiptis į asociaciją  moralinės ir net materialinės pagalbos. Ypač smagu ir malonu buvo vidurvasarį paminėti vyriausiojo asociacijos nario, 94 metų Antrojo pasaulinio karo dalyvio Ivano Vasilenkovo 94-ąjį gimtadienį, kuriam jau vėlyvą rudenį padėjome atlikti smulkų remontą namų vonioje, nupirkome keletą pagalbinių baldų, kad galėtų pilnavertiškai naudotis dušu.

Savo veiklai organizuoti asociacija kiekvienais metais teikia projektus Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui ir Jonavos rajono savivaldybės administracijai. Pasitelkdami šias lėšas asociacija gali vykdyti užsibrėžtus tikslus, bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, organizuoti bendrus renginius rajono atmintinų vietų aplankymui, tautinio paveldo pažinimui ar lankyti kitus kultūrinius objektus. Vėlgi, gražią rudeninę bobų vasaros dieną vykome į Jonavos rajone Batėgalos kaime įsikūrusią sodybą ,,Vilkolė“, kurios šeimininkė Olga Vilkelienė aprodė  savo šeimos išpuoselėtą sodybą, kurioje kraštiečiai jau daug metų gali susipažinti su kultūrinio paveldo istorija.

Šiemet pavasarį, kaip ir pernai dėl visuotinio karantino nevyko taip visų asociacijos narių mėgstama kasmetinė pavasarinė medelių sodinimo talka, skirta žuvusiems kariams paminėti, tačiau keletas asociacijos narių pasodino 500 pušaičių Svilonių girininkijos miške.

Tradiciškai, gegužės mėnesį Jonavos karių kapinėse, kur palaidoti Antrajame pasauliniame kare žuvę kariai, laikydamiesi saugaus atstumo padėjome gėles ir prisiminėme žuvusiuosius. Šie kapai, taip pat ir  Jonavos žydų genocido vieta – Jonavos žydų masinio sušaudymo vieta, esanti netoli Jonavos esančiame Girelės miškelyje nepamirštami ir per Visų šventųjų dieną, lapkričio 1-ąją.

Rudenį teko lankytis Žemdirbio muziejuje,  įkūrtame Aleksandrijos kaime Skuodo rajone kur

demonstruojami surinkti istoriniai eksponatai: senoviniai įrenginiai, prietaisai, įrankiai, baldai, namų apyvokos reikmenys. Ekspozicija pateikta atstatytose rąstinėse klėtyse, atskirai demonstruojami motociklai. Šalia veikiančioje kalvėje buvo galima išbandyti kalvio amatą.

Muziejuje susitikome su kolegomis iš Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir kitų Lietuvos miestų, taip ir su svečiais iš Latvijos Respublikos ir visi kartu muziejaus šeimininkams padėjome statyti akmeninių vartų fragmentą.   

Visa Jonaviečių karų dalyvių asociacijos "Pagarba" bendruomenė veika kaip viena draugiška šeima, kartu dalinamės džiaugsmais ir bėdomis, taip pat asociacijos nariai ypač glaudžiai bendradarbiauja su Kauno apskrities Afganistano karo dalyvių, neįgaliųjų ir karinių pajėgų veteranų asociacijos dalyviais.

Šiuo šventiniu metu norime nuoširdžiai padėkoti Jonavos rajono savivaldybės administracijos, Jonavos socialinių paslaugų centro ir kitiems miesto bendruomenės nariams, be kurių pagalbos ir paramos negalėtume vykdyti mūsų asociacijos tikslų ir uždavinių.

Švenčių proga linkime visiems ramybės, bendrystės, gerumo ir vilties. Likite sveiki, saugokime vieni kitus.

Projekto įgyvendinimui  „Užtikrinsime orią senatvę“ valstybės biudžeto lėšų skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Asociacijos „Pagarba“ pirmininkas Raimondas Vincevičius