Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Skelbiamas jaunimo projektų (veiklos) finansavimo 2022 m. konkursas

2022 m. sausio 19 d. vykusiame Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje nuspręsta 2022 m. sausio 24 d. skelbti Jonavos rajono savivaldybės Jaunimo projektų (veiklos) finansavimo 2022 m. konkursą.

Konkurse kviečiamos dalyvauti Jonavos rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, su jaunimu dirbančios organizacijos - juridiniai asmenys, kurių vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, neformalios jaunimo grupės partnerio teisėmis arba per jas atstovaujančias nevyriausybines jaunimo ir/ar su jaunimu dirbančias organizacijas, pasirašiusios su jomis bendradarbiavimo sutartis ir pateikusios rekomendacijas.

Jaunimo projektų (veiklos) finansavimo iš Savivaldybės biudžeto tikslas – teikti finansinę paramą organizacijoms, veikiančioms jaunimo politikos srityje, skatinant aktyvų jaunimo dalyvavimą.

Jaunimo projektų (veiklos) finansavimo iš Savivaldybės biudžeto uždaviniai:

 • skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;
 • sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybei formuoti(s);

spręsti jaunimo problemas;

 • padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį miesto bei šalies gyvenimą.

Didžiausia projektui galima skirti suma – 2500 eurų. Paraiškas vertina ir finansuojamos sumos dydį apsprendžia Jonavos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Vertinama vadovaujantis Naudos ir kokybės vertinimo kriterijais ir metodiniais nurodymais vertintojams.

Finansuotinos veiklos:

 • renginiai, skirti jaunimui,
 • savanorystės skatinimas,
 • sveikos gyvensenos skatinimas,
 • pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimas.

Paraiškų ir kitų dokumentų pateikimo terminas - 2022 m. sausio 24 d. – vasario 18 d. (imtinai). Organizacijos gali teikti vieną projekto paraišką.

         Konkursui teikiami dokumentai:

 • užpildyta jaunimo organizacijų projekto paraiška (1 egz.), patvirtinta organizacijos antspaudu (jeigu yra) ir pasirašyta vadovo;
 • projekto vadovo ir vykdytojų (iki 3 asmenų) gyvenimo aprašymai;
 • kitų rėmėjų finansinę paramą patvirtinantys dokumentai;
 • Jaunimo reikalų tarybos prašymu, kita papildoma medžiaga.

Paraiškas ir kitus dokumentus teikti tvarkingai susegtus arba skenuotus (visus viename pdf faile) su lydraščiu, adresatą nurodant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, pateikiant savivaldybės administracijos 124 kab., arba pdf formatu, siunčiant el. p. administracija@jonava.lt.

Dėl papildomos informacijos ir/ar konsultacijos kreiptis į savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę D. Skebienę (el. p. daiva.skebiene@jonava.lt,  tel. +37061623403.

Finansavimo tvarkos aprašas 

Paraiškos forma

Vertinimo kriterijai