Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Skelbiamas jaunimo projektų (veiklos) finansavimo 2021 m. konkursas

Skelbiamas jaunimo projektų (veiklos) finansavimo 2021 m. konkursas

2021 m. sausio 11 d. vykusiame Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje nuspręsta skelbti Jonavos rajono savivaldybės Jaunimo projektų (veiklos) finansavimo 2021 m. konkursą.

         Jaunimo projektų (veiklos) finansavimo iš Savivaldybės biudžeto tikslas – teikti finansinę paramą organizacijoms, veikiančioms jaunimo politikos srityje, skatinant aktyvų jaunimo dalyvavimą.

         Jaunimo projektų (veiklos) finansavimo iš Savivaldybės biudžeto uždaviniai:

 • skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;
 • sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybei formuoti(s);

spręsti jaunimo problemas;

 • padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį miesto bei šalies gyvenimą.

Konkurse kviečiamos dalyvauti Jonavos rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, su jaunimu dirbančios organizacijos - juridiniai asmenys, kurių vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, taip pat neformalios jaunimo grupės, tačiau tik partnerio teisėmis arba teikdamos paraiškas per jas atstovaujančias nevyriausybines jaunimo ir/ar su jaunimu dirbančias organizacijas, pasirašiusios su jomis bendradarbiavimo sutartis ir pateikusios rekomendacijas.

Paraiškų teikėjai turi vadovautis tvarka, patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d.  sprendimu Nr. 1 TS – 201 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektų (veiklos) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Didžiausia projektui galima skirti suma – 2500 eurų.

Paraiškas vertina ir finansuojamos sumos dydį apsprendžia Jonavos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Vertinama vadovaujantis Naudos ir kokybės vertinimo kriterijais ir metodiniais nurodymais vertintojams.

Lėšos skiriamos, atsižvelgiant į šias prioritetines sritis:

 • sveikos gyvensenos puoselėjimas jaunimo tarpe (psichinė, emocinė, fizinė sveikata ir pan.);
 • savanorystės skatinimas (trumpalaikių, ilgalaikių savanorių pritraukimas, jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas ir pan.);
 • nemotyvuoto jaunimo įtraukimas į veiklas;
 • saugios aplinkos kūrimas Jonavos mieste ir rajone;
 • praktinių įgūdžių ugdymas, profesinis orientavimas;
 • tautiškumo, patriotiškumo, pilietiškumo skatinimas;
 • jaunimo organizacijų aktyvumo skatinimas;
 • naujų narių pritraukimas į jaunimo organizacijas;
 • išmanieji darbo su jaunimu metodai, inovatyvios veiklų idėjos.

Svarbu! Rekomenduojama paraiškose numatyti nuotolines, alternatyvias kontaktinėms, veiklas karantino metu ar esant ekstremaliai situacijai.

Paraiškų ir kitų dokumentų pateikimo terminas 2020 m. sausio 14 d. – vasario 11 d. (imtinai). Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos gali teikti tik vieną projekto paraišką.

         Konkursui teikiami dokumentai:

 • užpildyta jaunimo organizacijų projekto paraiška (1 egz.), patvirtinta organizacijos antspaudu (jeigu yra) ir pasirašyta vadovo;
 • projekto vadovo ir vykdytojų (iki 3 asmenų) gyvenimo aprašymai;
 • kitų rėmėjų finansinę paramą patvirtinantys dokumentai;
 • Jaunimo reikalų tarybos prašymu, kita papildoma medžiaga.

Paraiškas ir kitus dokumentus teikti tvarkingai skenuotus viename dokumente („faile“) su lydraščiu, nurodant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, siunčiant el.p. daiva.skebiene@jonava.lt.

Paraiškų pildymo ir teikimo klausimais konsultuoja Jonavos r. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ atstovai (el. p. jonasbiuras@gmail.com).

Dėl papildomos informacijos taip pat galite kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę D. Skebienę (el. p. daiva.skebiene@jonava.lt, tel. +37061623403.

Tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Vertinimo kriterijai