Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paskelbtas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursas

informuojame, kad paskelbtas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursas.

Paraiškas gali teikti valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų, biudžetinių įstaigų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus.

Konkurse paraiškas galima teikti į šias priemones:

  • A priemonė - darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei
  • B priemonė - faktais ir žiniomis grįstos metodinės ir (ar) statistinės, ir (ar) kitos priemonės, skirtos įvertinti jaunų žmonių poreikius ir (ar) įsitraukimą ir (ar) požiūrį į vykdomas jaunimo politikos priemones
  • C priemonė - jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas
  • D priemonė - jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo ugdymas

 

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 8 d.

Paraiškų priimamos iki 2022 m. spalio 10 d.

Daugiau informacijos: https://jra.lt/naujienos/119

Konkurso nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5727f750292111edb4cae1b158f98ea5

Į kylančius klausimus dėl konkurso atsakyti galės Eglė Došienė (egle.dosiene@jra.lt, 8 655 88322).