Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

KVIEČIAME TEIKTI IDĖJAS "LIETUVOS JAUNIMO SOSTINĖ 2025 M." PROJEKTUI

KVIEČIAME TEIKTI IDĖJAS "LIETUVOS JAUNIMO SOSTINĖ 2025 M." PROJEKTUI

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d įsakymu Nr. 2V-377(1.4E) „Dėl „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“, skelbia projektų „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Manome, kad ir Jonava gali dalyvauti Konkurse bei parodyti, kad mūsų savivaldybė yra aktyvi, atvira, patraukli jaunimui. Tad, iki vasario 18 dienos imtinai kviečiame jaunimą ir visus savivaldybės gyventojus siūlyti idėjas projektui, kelti matomas jaunimo problemas, siūlyti jų sprendimo būdus - užpildyti apklausos formą.

Pasisakyti virtualiai galima ir savivaldybės tinklapio jaunimo skiltyje "Pasisakyk!".

Bendradarbiaudamas su vietos savivalda, jaunimas turi galimybę pristatyti savo veiklas, kurti geresnias sąlygas Jonavoje gyventi, mokytis, dirbti, leisti laisvalaikį ir t.t.

Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo politiką ir jaunimo sektoriaus bei vietos savivaldos bendradarbiavimą, sudarant palankias sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savivaldybės gyvenime, jaunimui įgalinti, savanorystei, gerinant darbo su jaunimu kokybę ir plėtojant aprėptį, stiprinant tarpžinybiškumą.

Konkurso būdu finansuotinos tik visos šios veiklos, nurodytos Nuostatų 15 punkto papunkčiuose:

  • 15.1.  identifikuoti savivaldybei aktualius iššūkius jaunimo srityje bei atitinkamai numatyti ir plėtoti naujas, kokybiškas koncepcijas, priemones ir programas jiems spręsti, užtikrinant įvairių jaunimo grupių ir su jaunimu dirbančių asmenų įtrauktį;
  • 15.2.  sudaryti palankias sąlygas ir lygias galimybes jauniems žmonėms į(si)traukti į politinį, socialinį, ekonominį, kultūrinį miesto gyvenimą, jo formavimą ir vertinimą;
  • 15.3.  investuoti į jaunimo sektoriaus ir kokybiško darbo su jaunimu plėtrą, į savivaldybės prioritetus įtraukiant ir teikiant atitinkamą dėmesį tam, kas svarbu jauniems žmonėms;
  • 15.4.  palaikyti ir skatinti savanorystę, kokybišką darbą su savanoriais, sudarant sąlygas savanoriams naudoti savo žinias ir patirtį, realizuoti save, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdyti su savanoriais dirbančių įstaigų sąmoningumą ir suvokimą, kad savanoriškas darbas nėra apmokamo darbo pakaitalas;
  • 15.5.  skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą jaunimui aktualiose srityse, siekiant efektyvios tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklų veiklos, skirtingų institucijų veiklos prioritetų derinimo.

 

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.

Daugiau informacijos Agentūros tinklapyje, Delfi straipsnyje.

 

Jaunimo reikalų agentūros informacija

Jaunimo reikalų koordinatorės informacija