Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

JRA kviečia dalyvauti konsultacijose bei teikti paraiškas Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso programoms

JRA kviečia dalyvauti konsultacijose bei teikti paraiškas Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso...

Jaunimo reikalų agentūra (JRA), administruojanti ES programą „Europos solidarumo korpusas“ Lietuvoje, informuoja apie paskelbtą kvietimą teikti projektų paraiškas 2024 metų pirmajam terminui bei registraciją nuotolinėms konsultacijoms.

Norėdami padėti galimiems pareiškėjams apsispręsti dėl projekto paraiškos rengimo, susiorientuoti dokumentų ir reikalavimų gausoje, susipažinti su 2024 m. naujovėmis, sausio – vasario mėn. rengiame nuotolines konsultacijas galimiems pareiškėjams.

Sausio 10 d. 14.00 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti jaunimo mainų (KA152) projektų paraiškas. Jaunimo mainų projektaitai organizacijų ar neformalių jaunimo grupių projektai, kuriais trumpam laikui suburiamas 13–30 metų jaunimas iš įvairių šalių ir jiems sukuriama erdvė dalytis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų. Registracija.

Sausio 9 d. 15.00 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo (KA153) projektų paraiškas. Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai – tai organizacijų ar neformalių jaunimo grupių projektai, kuriais įgyvendinamos viena ar kelios mokymosi veiklos, skirtos asmenų, dirbančių su jaunimu, profesiniam tobulėjimui. Šiais projektais prisidedama prie darbo su jaunimu kokybės gerinimo vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Registracija.   

Sausio 16 d. 15.00 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti jaunimo dalyvavimo (KA154) projektų paraiškas. Jaunimo dalyvavimo projektai – tai veikla, kuria skatinamas ir stiprinamas jaunų žmonių dalyvavimas vietos, šalies ir Europos demokratiniame gyvenime; didinamas jaunimo informuotumas apie bendrąsias Europos vertybes ir pagrindines teises; ugdomi jaunų žmonių skaitmeniniai gebėjimai, kritinis mąstymas, gebėjimas vertinti informaciją ir su ja dirbti; bendrai veiklai buriami jauni žmonės ir sprendimus priimantys asmenys. Kitaip sakant, tai puiki priemonė paskatinti jaunų žmonių dalyvavimą ir įsitraukimą į sprendimų priėmimą vietos lygiu. Registracija.

Sausio 16 d. 10.00 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti „DiscoverEU“ įtraukties veiksmo (KA155) projektų paraiškas. „DiscoverEU“ įtraukties projektai –  tai projektai, leidžiantys mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms dalyvauti „DiscoverEU“ iniciatyvoje, suteikiančioje galimybę 18 metų sulaukusiems jaunuoliams įgyti trumpalaikės individualios ar grupinės patirties keliaujant po Europą traukiniais. Ypatingai aktuali (ir kol kas per mažai panaudojama) priemonė organizacijoms ir institucijoms, dirbančioms su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais, pvz., AJC, AJE, mokyklos, jaunimo centrai, kultūros centrai ir pan. Registracija.

Vasario 6 d. 13.00 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) jaunimo srityje projektų paraiškas  Tai didelės apimties (120.000€ - 400.000€) su užsienio partneriais įgyvendinami projektai, kuriais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą. Šių projektų rezultatai turėtų būti pakartotinai panaudojami, perkeliami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, turi turėti stiprų tarpsektorinį aspektą. Registracija.

Vasario 6 d. 14.00 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti nedidelio masto partnerysčių (KA210) jaunimo srityje projektų paraiškas.  Tai nedidelio masto partnerysčių projektai (30 000€ - 60 000€), suteikiantys galimybę mažesnių pajėgumų, su programa „Erasmus+“ patirties neturinčioms ar  mažai jos turinčioms organizacijoms pagerinti savo veiklų kokybę dalinantis patirtimi, diskutuojant ir kartu su partneriais kuriant inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus. Registracija.

Sausio 23 d. 15.00 val. vyks nuotolinė konsultacija rengiantiems teikti Solidarumo projektų (ESC30) paraiškas. Solidarumo projektu vadinamas jaunų žmonių grupės inicijuotas, jų vietos bendruomenei naudingas ir aktualus projektas. Projekto iniciatyvinę grupę turi sudaryti mažiausiai penki jauni (1830 m.) žmonės. Grupei reikia turėti globojančią organizaciją, kuri, jei projektas būtų finansuotas, padėtų jaunuoliams pasirašyti dotacijos sutartį, tvarkytis su įsipareigojimais. Globojančia organizacija gali būti bet kokia organizacija, su kuria jaunuolių grupė turi patikimą santykį, pvz., mokykla, jaunimo centras, biblioteka, NVO ir pan. Registracija.

2024 m. „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ programų I projektų paraiškų teikimo terminas:

Erasmus+“: K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje: jaunimo mainų projektai (KA152), su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai (KA153), jaunimo dalyvavimo veikla (KA154)

„Europos solidarumo korpusas“: Solidarumo projektai (ESC30)

Vasario 20 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, praasidedantiems nuo 2024 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje: DiscoverEU įtraukties projektai (KA155)

Vasario 20 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2025 m. kovo 31 d.

K2 – Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) ir nedidelio masto partnerystės (KA210) jaunimo srityje

Kovo 5 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Taip pat primename, kad paraiškos teikiamos per Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso portalą. Rengiant paraišką raginame susipažinti su 2024 m. Programos vadovu. Jame rasite išsamią informaciją apie galimas finansuoti veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys.

Kilus klausimų, drąsiai kreipkitės į JRA Tarptautinės jaunimo politikos skyriaus darbuotojus.

 

Jaunimo reikalų agentūros informacija