Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse 2023 metais apžvalga

Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse 2023 metais apžvalga Paveiksl. iš interneto

Jaunimo reikalų agentūra (toliau - Agentūra) kiekvienais metais individualiai su savivaldybėmis derina rekomenduojamas jaunimo politikos užduotis ir siektinų rezultatų vertinimo kriterijus, taip užtikrinant nuoseklią ir efektyvią jaunimo politiką. Konkretūs rodikliai individualiai derinami su kiekviena savivaldybės administracija ir jos jaunimo reikalų koordinatoriumi (arba asmeniu, kuriam tuo metu priskirtos jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijos), atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išskirtas nacionalines prioritetines ir kitas Agentūros numatytas veiklos sritis ir (arba) pagrindines kryptis.

Pagal suderintas rekomenduojamas užduotis Agentūra renka jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos ataskaitas, o vadovaujantis jomis atlieka jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimą. Vertinimas atliekamas vadovaujantis jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo metodika.

Kviečiame susipažinti su 2023 m. jaunimo politikos įgyvendinimo apžvalga, kuri apima keturių sričių vertinimą:
1. Darbas su jaunimu (atvirasis darbas, mobilusis darbas ir darbas su jaunimu gatvėje);
2. Jaunimo dalyvavimas, įgalinimas ir atstovavimas;
3. Jaunimo savanoriška veikla;
4. Jaunimo politikos veiklos sričių administravimas (faktais ir žiniomis grįsta jaunimo politika).

Plačiau apie rekomenduojamas užduotis, ataskaitas, vertinimo metodiką galite skaityti Agentūros tinklapyje, skiltyje "Jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėse".

 

Jaunimo reikalų agentūros ir Jaunimo reikalų koordinatorės informacija