Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Atliktas Jonavos rajono savivaldybės 2020-2022 m. jaunimo politikos kokybės vertinimas

Atliktas Jonavos rajono savivaldybės 2020-2022 m. jaunimo politikos kokybės vertinimas

Atsižvelgiant į Jaunimo reikalų agentūros 2023 metais Jonavos rajono savivaldybei rekomenduojamas įgyvendinti jaunimo politikos sritis, užduotis ir rezultatų vertinimo kriterijus - rekomendacijas („5. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas. 5.1. Skatinti efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje. <...> 5.1.3. Savivaldybėje atliktas jaunimo politikos kokybės vertinimas (toliau - JPKV)“), savivaldybėje buvo atliktas JPKV.

Norint pamatyti, kokia jaunimo politikos įgyvendinimo kokybė savivaldybėje matoma iš šalies, JPKV atliktas jo procesą organizuojant kartu su VšĮ Darnaus vystymo projektai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. A1-157 „Dėl Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos ir jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašo patvirtinimo“, buvo renkami duomenys apie jaunimo politikos padėtį Jonavos rajono savivaldybėje. Administracijos direktoriaus 2023-11-13 įsakymu Nr. 13B-1172 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020-2022 m. jaunimo politikos kokybės vertinimo“ sudaryta vertintojų grupė ir numatytas JPKV pabaigos terminas, pateikta surinktų duomenų ataskaita.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. A1-157 „Dėl Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos ir jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašo patvirtinimo“ 11.1 papunkčiu („7.1. atlikusi kokybės vertinimą vertintojų grupė per 1 mėnesį Ministerijai, Departamentui, savivaldybės administracijai ir savivaldybės jaunimo reikalų tarybai pateikia ataskaitą apie kokybės vertinimo procesą ir rezultatus, išskirdama jaunimo politikos privalumus ir trūkumus, pateikdama rekomendacijas dėl prioritetinių veiklos krypčių ir veiksmų, kuriais būtų gerinama savivaldybės jaunimo politikos kokybė“) Ministerijai pateikta JPKV galutinė ataskaita su išvadomis ir rekomendacijomis jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje tobulinimui.

2023 m. gruodžio 21 dieną organizuotas nuotolinis JPKV pristatymas JPKV vertintojų grupės, savivaldybės administracijos, jaunimo reikalų tarybos, jaunimo atsovams ir kt.   

Su visa JPKV ataskaita galite susipažinti ČIA bei vadovautis ja, planuojant įvairias priemones jaunimo įsitraukimui, dalyvavimui, užimtumui skatinti, spręsti jaunų žmonių problemas ir pan. (JPKV santrauka (skaidrės) čia).

 

Jaunimo reikalų koordinatorės informacija