Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

ŽŪB „AUGA Lankesa“ planuojamos ūkinės veiklos – pienininkystės ūkio modernizavimo Lankesos g. 2, Bukonių k., Jonavos r., informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-04-05;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: ŽŪB „AUGA Lankesa“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Pienininkystės ūkio modernizavimas;
  4. PŪV vieta: Lankesos g.2, Bukonių k., Jonavos r.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1iRurtoMySkIu3UYSpOyg45assjfpNoNC/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (19);
  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

 

Taršos prevencijos departamento Projektų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė atliekanti skyriaus vedėjos funkcijas Diana Kuzabavičienė

Ingrida Asanavičienė, tel. 8 614 91 584, el. p. ingrida.asanaviciene@gamta.lt