Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

UAB „Tekas“ planuojamos ūkinės veiklos – Jonavos rajono Baltromiškių smėlio ir žvyro telkinio rytinio sklypo dalies naudojimo informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Informacijos paskelbimo data: 2023-04-17;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Tekas“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Jonavos rajono Baltromiškių smėlio ir žvyro telkinio rytinio sklypo dalies naudojimas;
    PŪV vieta: Jonavos r. sav., Upninkų sen., Upninkėlių k.;
  4. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/file/d/1b7ixOvk0MS4pExnyt1e-z18kLKP8BaBr/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai >
    3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (22);
  5. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienųw nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo).

Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).