Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

UAB „Akustina“ parengta AB „LTG Infra“ planuojamos ūkinės veiklos - geležinkelio elektrifikavimo ruože Kaišiadorys – Šiauliai informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-04-03;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „LTG Infra“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: geležinkelio elektrifikavimas ruože Kaišiadorys – Šiauliai;
  1. PŪV vieta: Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių teritorijos;
  1. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/drive/folders/1tyG3hAw7OQ7tKp67hj4eIIQVNV6OxVkW arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai) (2).
  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

 

Projektų vertinimo skyriaus vedėja Živilė Vainienė

Paulius Alejūnas, tel. 8 687 81192, el. p. paulius.alejunas@gamta.lt