Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

PARENGTA JONAVOS R. SAV. RIZGONIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO NAUJŲ PLOTŲ NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA

Informacinis pranešimas apie parengtą Jonavos r. sav. Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų
naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą:
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) organizatorius: UAB „Rizgonys", Rizgonių k.,
Upninkų sen., LT-55495 Jonavos r. sav.; tel. +370 349 35695, el. p. info@rizgonys.lt,
http://www.rizgonys.lt/
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai,
Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, mob. +370 662 38817, el.p. - info@ gikprojektai .lt ,
http://www.bpimone.lt
PŪV pavadinimas: Jonavos r. sav. Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimas.
PŪV vieta: Jonavos r. sav., Upninkų sen., Šakių k. ir Rizgonių k.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Jonavos rajono
savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno departamentas, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos
ministerijos. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins programą ir priims sprendimą dėl PŪV
poveikio aplinkai pasirinktoje vietoje:
 Aplinkos apsaugos agentūra
Pasiūlymų dėl PŪV PAV programos teikimo terminas: 10 darbo dienų nuo šios informacijos
paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Pasiūlymai gali būti
teikiami PAV dokumentų rengėjui UAB GIK projektai (Konstitucijos pr. 23 (A korp. 235 kab.), LT-
08105 Vilnius, mob. +370 662 38817, el.p. - info@gikprojektai.lt ), o pasiūlymų kopijos turi būti
teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p.:
aaa@aaa.am.lt, tel. Nr. 870662008.
PŪV PAV programa skelbiama PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje:
http://www.bpimone.lt