Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

JONAVOS RAJONO BALTROMIŠKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO RYTINĖS SKLYPO DALIES NAUDOJIMO INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

  1. Informacijos paskelbimo data: 2024-04-26;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Tekas“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Jonavos rajono Baltromiškių smėlio ir žvyro telkinio rytinės sklypo dalies naudojimas;
  4. PŪV vieta: Jonavos r. sav., Upninkų sen., Bajoriškių k.;
  5. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/drive/folders/1_FS4O7RYxBT2hjMPkSYQbQHAO47gUZE0 arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Kauno apskritis (17);  https://drive.google.com/drive/folders/1_FS4O7RYxBT2hjMPkSYQbQHAO47gUZE0
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).