Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informacija apie parengtą Santakos žvyro telkinio išteklių dalies įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Erenta“, Žieveliškių g. 5, Gelvonų k., Širvintų r., tel. +370-650-67929, el. paštas – karina@erenta.lt.
  2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. +370-5- 2318178, el. paštas – gjmagma@gmail.com, int. svetainė – www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.
  3. PŪV pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba Santakos žvyro telkinio dalyje, esančioje Jonavos r. sav., Upninkų sen., Saleninkų k., centro koordinatės LKS-94 – 6103691 m (X) ir 524651 m (Y).
  4. PAV subjektai: Kultūros paveldo departamento prie KM Kauno teritorinis skyrius (Rotušės a. 29, Kaunas, tel. +370-37-228641, el. paštas kaunas@kpd.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel. +370-707-69523, el. paštas kaunas.pgv@vpgt.lt), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. +370-37-331688, el. paštas kaunas@nvsc.lt), Jonavos rajono savivaldybės administracija (Žeimių g. 13, Jonava, tel. +370-349-50154, el. paštas administracija@jonava.lt), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370-5-2723284, el. paštas vstt@vstt.lt).
  5. PAV programą tvirtina ir sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas aaa@gamta.lt).
  6. Pasiūlymus dėl PAV programos (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, PAV dokumentų rengėjui, PŪV organizatoriui 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo.

    7. Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo programą: https://www.gjmagma.lt/images/viesinimas/PAV/Santaka/PAV_programa/Santaka_PAV_programa_2024_viesinimui.pdf

  1. Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Jeigu Agentūra priims sprendimą, kad veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, PŪV galės būti vykdoma. Priėmus sprendimą, kad PŪV neatitinka teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, PŪV negalės būti vykdoma ir įstatymuose įtvirtinti leidimai negalės būti išduodami.