Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) „Kompleksinių skystųjų trąšų gamyba Apylankos g. 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius - UAB „AGROCONSULT LT“, Apylankos g. 6, Užusalių k. Užusalių sen., LT-55333 Jonavos r. sav., Lietuva, įm. kodas – 302654044, tel. +370 646 14249, elektroninis paštas: info@agroconsult.lt svetainė www.agroconsult.lt .
  2. Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas - UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, tel. +370 652 93931, elektroninis paštas: info@npr.lt asm. Indrė Vaičiūnė.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - „Kompleksinių skystųjų trąšų gamyba Apylankos g. 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.“
  4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno apskritis, Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Apylankos g. 6.
  5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir teiks išvadas - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Jonavos skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinis skyrius, Jonavos rajono savivaldybė, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
  6. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PAV vertinimo - Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 682 92653 , el. p.: aaa@gamta.lt.
  7. Susipažinti su PAV ataskaita galima – PAV organizatoriaus internetinėje svetainėje https://agroconsult.lt/lt/#apie-mus .   
  8. Popierine PAV ataskaita bus eksponuojama – nuo 2023-05-05 iki 2023-06-02 (imtinai) Užusalių seniūnijos administracinėse patalpose (Saulės g. 9A, Užusalių k., LT-55333 Jonavos r., tel. 8 349 492 17) darbo metu nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val. ir PŪV organizatoriaus UAB „AGROCONSULT LT“ patalpose  (Apylankos g. 6, Užusalių k. Užusalių sen., LT-55333 Jonavos r. sav., tel. +370 646 14249) darbo metu nuo 8 val. iki 17 val.
  9. Pasiūlymų dėl PAV ataskaitos teikimo terminas iki 2023-06-02 (imtinai), pasiūlymus teikti PŪV organizatoriui el. paštu info@agroconsult.lt arba PAV dokumentų rengėjui raštu (Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius) ar el. paštu info@npr.lt. Pasiūlymų kopijos pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir atsakingai institucijai el. paštu aaa@gamta.lt.
  10. Viešas visuomenės susipažindinimas su PAV ataskaita vyks 2023-06-06 d. 17 val. Užusalių seniūnijos administracinėse patalpose (Saulės g. 9A, Užusalių k., LT-55333 Jonavos r. ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimas naudojant nuorodą:   https://zoom.us/j/97892366246?pwd=dUhnUHdRVTE1dmYwZ3FqeW5BdGxoUT09  Nepavykus prisijungti prašome kreiptis tel. Nr. +370 652 44990.