Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

ATRANKOS INFORMACIJA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO JONAVOS R. ŠAFARKOS SMĖLIO TELKINIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO

  1. Informacijos paskelbimo data: 2023-08-09;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: Egidijus Deveikis;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Jonavos rajono Šafarkos smėlio telkinio išteklių naudojimas;
  4. PŪV vieta: Kauno apskr., Jonavos r., Užusalių sen., Paskutiškių k.;
  5. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/file/d/1cu1826zS3QScKev1UvWKiOEwN1j_0xuE/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno apskritis (39);

 

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Aplinkos apsaugos agentūros info.