Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

ATRANKOS INFORMACIJA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (JONAVOS RAJONO BARTONIŲ IV SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO)

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-03-19;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Anilada“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Jonavos rajono Bartonių IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimas;
  4. PŪV vieta: Stašėnų k., Šveicarijos sen., Jonavos r.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1HbrosR6nKxQDeklaU19ztGvcWa-tdVz1/view

arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Kauno apskritis (13); https://drive.google.com/file/d/1V1Ab_mVxUQbJTwO_8Lpqw7oJ-qiT2RcD/view

  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).