Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

AB „LTG Infra“ PŪV projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statyba ir eksploatacija, informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-05-09.
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB „LTG Infra“.
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statyba ir eksploatacija.
  4. PŪV vieta: Kauno raj., Jonavos raj., Kėdainių raj., Panevėžio raj. ir Pasvalio raj. savivaldybės.
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1m-t0JhXhRKw4NqnoYo1wfcw3w-2FNCHN arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai).

https://drive.google.com/drive/folders/1m-t0JhXhRKw4NqnoYo1wfcw3w-2FNCHN

  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).