Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Penktajame rajono savivaldybės tarybos posėdyje nepriimti tarybos narių nusišalinimai

 1. SVARSTYTA. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo.

              Birutė Platkauskienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes sprendimo projekte skiriamos lėšos įstaigai, kurioje ji dirba.

              BALSAVO: už - 0, prieš - 5, susilaikė 14, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 20 tarybos narių)

              Birutės Platkauskienės nusišalinimui nepritarta.

              Liudas Mediekša prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes Jonavos Justino Vareikio progimnazijos vadove dirba žmona.

              Buvo balsuojama už leidimą Liudui Mediekšai nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

              BALSAVO: už - 0, prieš - 6, susilaikė 13, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 20 tarybos narių)

              Liudo Mediekšos nusišalinimui nepritarta.

              Karolina Petrenčiuk Naujokienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes klausimas susijęs su jos darboviete.

              Buvo balsuojama už leidimą Karolinai Petrenčiuk Naujokienei nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

              BALSAVO: už - 0, prieš - 6, susilaikė 13, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 20 tarybos narių)

              Karolinos Petrenčiuk Naujokienės nusišalinimui nepritarta.

              Vijolė Šadauskienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

              Buvo balsuojama už leidimą Vijolei Šadauskienei nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

              BALSAVO: už - 0, prieš - 6, susilaikė 13, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 20 tarybos narių)

              Vijolės Šadauskienės nusišalinimui nepritarta.

              Elegijus Laimikis prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes dirba Jonavos rajono savivaldybės kultūros centre.

              Buvo balsuojama už leidimą Elegijui Laimikiui nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

              BALSAVO: už - 0, prieš - 6, susilaikė 13, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 20 tarybos narių)

              Elegijaus Laimikio nusišalinimui nepritarta.

              Artūras Šalaševičius prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes sprendimo projekte numatytos lėšos VšĮ Jonavos ligoninei, kurioje jis dirba.

              Buvo balsuojama už leidimą Artūrui Šalaševičiui nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

              BALSAVO: už - 0, prieš - 6, susilaikė 14, nebalsavo 0.  (Užsiregistravo 20 tarybos narių)

              Artūro Šalaševičiaus nusišalinimui nepritarta.

 1.   SVARSTYTA. Dėl pritarimo Jonavos miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui ir finansavimo skyrimo jos įgyvendinimui.

              Karolina Petrenčiuk Naujokienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes yra Jonavos miesto vietos veiklos grupės valdybos narė.

              Buvo balsuojama už leidimą Karolinai Petrenčiuk Naujokienei nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

              BALSAVO: už - 3, prieš - 4, susilaikė 13, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 21 tarybos narys)

              Karolinos Petrenčiuk Naujokienės nusišalinimui nepritarta.

              Nerijus Šalūga prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes yra Jonavos miesto vietos veiklos grupės valdybos narys.

 Buvo balsuojama už leidimą Nerijui Šalūgai nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

  BALSAVO: už - 3, prieš - 3, susilaikė 14, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 21 tarybos narys)

              Nerijaus Šalūgos nusišalinimui nepritarta.

 1. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

              Artūras Šalaševičius prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes dirba VšĮ Jonavos ligoninėje.

              Buvo balsuojama už leidimą Artūrui Šalaševičiui nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

              BALSAVO: už - 0, prieš - 4, susilaikė 16, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 21 tarybos narys)

              Artūro Šalaševičiaus nusišalinimui nepritarta.

 1.    SVARSTYTA. Dėl Jonavos rajono savivaldybės premijų už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

              Eisvinas Utyra prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes dirba VšĮ „Jonavos futbolas“.

              Buvo balsuojama už leidimą Eisvinui Utyrai nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

              BALSAVO: už - 10, prieš - 3, susilaikė 7, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 21 tarybos narys)

              Eisvino Utyros nusišalinimui nepritarta.

 1.   SVARSTYTA. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sporto stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

              Birutė Daškevičienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes sūnus yra registruotas sprendimo projekte minimoje komandoje.

              Buvo balsuojama už leidimą Birutei Daškevičienei nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

              BALSAVO: už - 7, prieš - 2, susilaikė 10, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 20 tarybos narių)

              Birutės Daškevičienės nusišalinimui nepritarta.

 1. SVARSTYTA. Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2023-2024 mokslo metais patvirtinimo.

            Birutė Platkauskienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes dirba Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje.   

            Buvo balsuojama už leidimą Birutei Platkauskienei nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

            BALSAVO: už - 3, prieš - 3, susilaikė 15, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 22 tarybos nariai)

            Birutės Platkauskienės nusišalinimui nepritarta.     

 1. SVARSTYTA. Dėl audito vykdymo viešosiose įstaigose.

            Eisvinas Utyra prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes yra minimas VšĮ „Jonavos futbolas“.

            Buvo balsuojama už leidimą Eisvinui Utyrai nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

BALSAVO: už - 3, prieš - 3, susilaikė 15, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 22 tarybos nariai)

            Eisvino Utyros nusišalinimui nepritarta.

 1. SVARSTYTA. Dėl šilumos tiekimo pajamų bazinio lygio (šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų)) nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos energetika“.

            Alfonsas Meškauskas prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes turi akcijų.

            Buvo balsuojama už leidimą Alfonsui Meškauskui nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

BALSAVO: už – 1, prieš - 1, susilaikė 19, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 22 tarybos nariai)

            Alfonso Meškausko nusišalinimui nepritarta.

 1. SVARSTYTA. Dėl šilumos tiekimo pajamų bazinio lygio (šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų)) nustatymo akcinei bendrovei „Achema“.

            Dainius Šlepetis prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes dirba AB „Achema“.

            Buvo balsuojama už leidimą Dainiui Šlepečiui nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

BALSAVO: už – 1, prieš - 7, susilaikė 13, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 22 tarybos nariai)

Dainiaus Šlepečio nusišalinimui nepritarta.

 1. SVARSTYTA. Dėl sodininkų bendrijos „Užuovėja“ kelių (gatvių) pirkimo.

              Mindaugas Sinkevičius prašė leidimo nusišalinti nuo posėdžio vedimo šiuo klausimu dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes sodininkų bendrijos „Užuovėja“ Pušyno g. turi sodą.

            Buvo balsuojama už leidimą Mindaugui Sinkevičiui nusišalinti nuo posėdžio vedimo šiuo klausimu.

BALSAVO: už – 2, prieš - 13, susilaikė 7, nebalsavo 0.  (Užsiregistravo 22 tarybos nariai)

Mindaugo Sinkevičiaus nusišalinimui nepritarta.

 1. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro ir jo perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos vandenys“.

            Karolina Petrenčiuk Naujokienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes klausimas susijęs su jos darboviete.

            Buvo balsuojama už leidimą Karolinai Petrenčiuk Naujokienei nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

            BALSAVO: už - 3, prieš - 3, susilaikė 15, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 22 tarybos nariai)

            Karolinos Petrenčiuk Naujokienės nusišalinimui nepritarta.

            Elegijus Laimikis prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes klausimas susijęs su jo darboviete.

            Buvo balsuojama už leidimą Elegijui Laimikiui nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

BALSAVO: už – 1, prieš - 4, susilaikė 16, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 22 tarybos nariai)

            Elegijaus Laimikio nusišalinimui nepritarta.

            Vijolė Šadauskienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes sprendimo projekte minima jos darbovietė.

            Buvo balsuojama už leidimą Vijolei Šadauskienei nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

BALSAVO: už – 1, prieš - 5, susilaikė 14, nebalsavo 2.  (Užsiregistravo 22 tarybos nariai)

Vijolės Šadauskienės nusišalinimui nepritarta.