Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Ketvirtajame rajono savivaldybės tarybos posėdyje nepriimti tarybos narių nusišalinimai

  1. SVARSTYTA. Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo.

              Žilvinas Galimovas prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes sprendimo projektu siūloma pertvarka tiesiogiai liečia jo mamą, kuri dirba Jonavos  rajono savivaldybės administracijoje.

             Buvo balsuojama dėl nusišalinimo.

             BALSAVO: už - 9, prieš - 3, susilaikė 12, nebalsavo 0.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

             Žilvino Galimovo nusišalinimui nepritarta.                      

  1.    SVARSTYTA. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo.

              Liudas Mediekša prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes sprendimo projekte yra du punktai, kuriais skiriamas finansavimas J. Vareikio progimnazijai, kuriai vadovauja jo žmona.

              Buvo balsuojama dėl Liudo Mediekšos nusišalinimo.

              BALSAVO: už - 6, prieš - 2, susilaikė 15, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

              Liudo Mediekšos nusišalinimui nepritarta.

              Birutė Platkauskienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes sprendimo projekte yra skiriamos lėšos Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklai, kurioje ji dirba.

              Buvo balsuojama dėl Birutės Platkauskienės nusišalinimo.

              BALSAVO: už - 5, prieš - 3, susilaikė 15, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

              Birutės Platkauskienės nusišalinimui nepritarta.

              Karolina Petrenčiuk – Naujokienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes klausimas susijęs su jos darboviete.

              Buvo balsuojama dėl Karolinos Petrenčiuk – Naujokienės nusišalinimo.

              BALSAVO: už - 5, prieš - 4, susilaikė 14, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

              Karolinos Petrenčiuk – Naujokienės nusišalinimui nepritarta.

              Vijolė Šadauskienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

              Buvo balsuojama dėl Vijolės Šadauskienės nusišalinimo.

              BALSAVO: už - 5, prieš - 4, susilaikė 14, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

              Vijolės Šadauskienės nusišalinimui nepritarta.

              Elegijus Laimikis prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes dirba Jonavos rajono savivaldybės kultūros centre.

              Buvo balsuojama dėl Elegijaus Laimikio nusišalinimo.

              BALSAVO: už - 4, prieš - 4, susilaikė 15, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

              Elegijaus Laimikio nusišalinimui nepritarta.

  1. SVARSTYTA. Dėl Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.            
  2. SVARSTYTA. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1TS-172 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

               Darius Ulkštinas prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes turi miško ir ūkį.

               Buvo balsuojama dėl Dariaus Ulkštino nusišalinimo.

               BALSAVO: už - 8, prieš - 2, susilaikė 12, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 23 tarybos nariai)

               Dariaus Ulkštino nusišalinimui nepritarta.

  1. SVARSTYTA. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1TS-173 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės sodininkų bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

               Žilvinas Galimovas prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes keletas artimųjų turi sklypus sodų bendrijose.

               Buvo balsuojama dėl Žilvino Galimovo nusišalinimo.

               BALSAVO: už - 2, prieš - 4, susilaikė 17, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

               Žilvino Galimovo nusišalinimui nepritarta.

               Rimantas Sinkevičius prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes yra sodininkų bendrijos narys.

               Buvo balsuojama dėl Rimanto Sinkevičiaus nusišalinimo.

               BALSAVO: už - 2, prieš - 3, susilaikė 18, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

               Rimanto Sinkevičiaus nusišalinimui nepritarta.

               Birutė Platkauskienė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

               Buvo balsuojama dėl Birutės Platkauskienės nusišalinimo.

               BALSAVO: už - 2, prieš - 4, susilaikė 17, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

               Birutės Platkauskienės nusišalinimui nepritarta.

               Dovilė Survilaitė prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

               Buvo balsuojama dėl Dovilės Survilaitės nusišalinimo.

               BALSAVO: už - 2, prieš - 4, susilaikė 18, nebalsavo 0.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

               Dovilės Survilaitės nusišalinimui nepritarta.

               Elegijus Laimikis prašė leidimo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

               Buvo balsuojama dėl Elegijaus Laimikio nusišalinimo.

               BALSAVO: už - 2, prieš - 4, susilaikė 17, nebalsavo 1.  (Užsiregistravo 24 tarybos nariai)

               Elegijaus Laimikio nusišalinimui nepritarta.