Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

E. Andrejevas: „Praplečiamos prisijungimo prie nuotekų sistemos išlaidų kompensavimo galimybės“

E. Andrejevas: „Praplečiamos prisijungimo prie nuotekų sistemos išlaidų kompensavimo galimybės“

Gegužės 1 d. savivaldybėje startavo nauja aplinkosauginė priemonė – kompensacijos asmenims, savarankiškai prisijungiantiems prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų arba ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, įsirengiantiems individualias nuotekų tvarkymo sistemas.

Prisijungimas prie centralizuotosios nuotekų sistemos ar individualios nuotekų sistemos įsirengimas jau ne pirmus metus kėlė sunkumų nedideles pajamas turintiems rajono gyventojams. Prašymų pagelbėti savivaldybė sulaukdavo nuolat, tačiau teisinio pagrindo spręsti problemą Jonavos rajono savivaldybėje iki šiol nebuvo. Reaguodama į susidariusią situaciją, frakcija „Vieningi socialdemokratai“ balandžio pabaigoje rajono Tarybai pateikė projektą, kuriuo siūloma kompensuoti prisijungimo prie nuotekų sistemos ar individualios nuotekų sistemos įsirengimo kaštus. Šiam projektui pritarta.

Šio kompensavimo tikslas – pasiekti, kad visi Jonavos rajono savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančią centralizuotojo nuotekų tvarkymo paslaugą arba turėtų galimybę individualiai ir kokybiškai tvarkyti nuotekas, saugotų aplinką nuo taršos.

2021 m. šiam tikslui Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programoje (SAARSP) yra numatyta 46 700 Eur, iki šiol panaudota 18 207 Eur. Kompensaciją gavo 16 pareiškėjų (5 iš jų – mieste, 11 – kaime; prie centralizuotos sistemos pasijungė 12, individualias sistemas įsirengė 4). Vidutinė kompensacijos suma vienam namų ūkiui – 1 138 Eur. Šiuo metu dar penkios paraiškos laukia sprendimo.

Kompensacijų poreikis gyvenamosios paskirties namų nuotekų tvarkymui yra mažesnis nei tikėtasi, bet vykdant priemonę pastebėta, kad į kompensacijas nori pretenduoti ne tik gyvenamosios paskirties turto savininkai, bet ir sodininkai. Atsižvelgiant į tai, kad sodininkų bendrijų savivaldybėje turime daugiau nei 40, toks poreikis yra sunkiai prognozuojamas, o kitų metų SAARSP lėšos jau suplanuotos ir, norint jas didint, reikėtų „skriaust“ kažkurią kitą sritį, gruodžio mėnesio 21 d. vyksiančiame tarybos posėdyje frakcija „Vieningi socialdemokratai“ siūlys, kad į minėtą kompensaciją galėtų pretenduoti ir sodų bendrijų gyventojai.

Bus siūloma nustatyti, kad į nuotekų įrenginių kompensacijas galėtų pretenduoti tik tie sodininkai, kurie ne mažiau kaip 6 mėnesius yra deklaravę gyvenamąją vietą sodo pastatuose. Deklaravimo prievolės nustatymas būtų patvirtinimas, kad žmonės, kuriuos remsime biudžeto lėšomis, yra ne tik savivaldybės gyventojai, mokantys pajamų mokestį į savivaldybės biudžetą, bet ir asmenys, realiai nuolat gyvenantys sodo paskirties pastate. Patenkinus šių asmenų poreikį, galėsim į rėmimo programą įtraukt ir daugiau nekilnojamojo turto objektų, kuriuos eksploatuojant gali susidaryti nuotekos.

Ši tvarka ir toliau padės nuosavų namų bei sodų savininkams atsisakyti lauko tualetų ar senų, reikalavimų neatitinkančių vietinių nuotekų tvarkymo įrenginių.

Siūlomiems pakeitimams jau vienbalsiai pritarė visi šią savaitę posėdžiaujantys tarybos komitetai.

Kompensacijos bus taikomos prisijungimo prie centralizuotosios nuotekų tvarkymo sistemos (išvadai iš nuosavo namo iki magistralės) arba Individualių nuotekų tvarkymo sistemų įsirengimo (Traidenio ir kitų tiekėjų panašūs įrenginiai) darbams. Kompensuojamos bus tiesiogiai susijusios sąnaudos: įsigijimas, įrengimas, pajungimas, patikrinimas, įregistravimas ir panašūs darbai. Nekompensuojamos įrangos transportavimo (pristatymo) sąnaudos.

Individualius įrenginius bus galima įsirengti tuomet, kai nėra ir artimiausius 12 mėn. nenumatoma sudaryti galimybės jungtis prie centralizuotų tinklų. Nuotekų kaupimo rezervuarai rengiami tada, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ir kai yra galimybė šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti bei užtikrinti sukauptų nuotekų sutvarkymą.

Pretenduoti galės bet kuris Jonavos rajono savivaldybėje esančio gyvenamosios paskirties pastato arba sodų bendrijose esančių kitos (sodų) paskirties negyvenamųjų pastatų savininkas, norintis jam nuosavybės teise priklausantį pastatą prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos arba pasistatyti kokybišką individualų nuotekų tvarkymo įrenginį, kai prisijungti prie centralizuotos sistemos nėra galimybių. 

Visi kompensavimo aprašo nuostatas atitinkantys pareiškėjai galės gauti 50 procentų patirtų sąnaudų kompensaciją, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur. Pareiškėjai, kurie ne tik atitinka aprašo nuostatas, bet ir priklauso vienai iš apraše nurodytų trijų socialiai pažeidžiamų asmenų grupių, galės gauti 70 procentų patirtų sąnaudų kompensaciją, bet ne daugiau kaip 2 100 Eur. Šiai grupei priklauso šeimos, kuriose yra neįgalus šeimos narys; šeimos, kuriose auga trys ir daugiau nepilnamečių vaikų (įvaikių); šeimos kurių metinės pajamos neviršija:

Asmeniui be šeimos - 40 VRP - 5 120 Eur (427 Eur/mėn.) (VRP - valstybės remiamų pajamų dydis = 128 Eur);

2 – 3 asmenų šeimai – 80 VRP – 10 240 Eur (853 Eur/mėn.);

4 ir daugiau asmenų šeimai – 23 VRP – 2 944 Eur (245 Eur/mėn.) vienam šeimos nariui.

Kaip atrodys viso proceso eiga:

1)          Pareiškėjas kreipsis į UAB „Jonavos vandenys“ (toliau – Bendrovė) ir gaus prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų sąlygas arba patvirtinimą, kad prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų galimybės nėra ir nenumatoma sudaryti artimiausius 12 mėn.;

2)          Bendrovė supažindins interesantus su kompensacijos gavimo sąlygomis ir pareiškėjui atlikus prisijungimo ar įsirengimo darbus, priims iš pareiškėjų prašymus kompensacijai gauti;

3)          Pareiškėjui pateikus paraišką kompensacijai gauti ir Apraše nurodytus dokumentus, Bendrovė patikrins ir užpildžius paraiškos baigiamąją skiltį, visus dokumentus pateiks savivaldybės administracijai;

4)          Savivaldybės Turto ir aplinkos apsaugos skyrius apskaičiuos kompensacijos dydį ir parengs savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl kompensacijos skyrimo;

5)          Direktoriui pasirašius įsakymą, kompensacija bus pervesta į pareiškėjų sąskaitas, nurodytas paraiškoje.

Daugiau informacijos: https://www.jonavosvandenys.lt/naujiena/?id=204