Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo

2021-04- 29-30 vykusiame dvidešimtajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: Erlandas Andrejevas, Saulius Jakimavičius, Arvydas Gasys, Žilvinas Galimovas, Povilas Garbauskas, Kęstutis Macionis, Remigijus Osauskas, Egidijus Sinkevičius, Mindaugas Sinkevičius, Vijolė Šadauskienė, Nerijus Šalūga, Andrejus Štombergas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimų Nr. 4 „Dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Nr. 6 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo“. (Posėdžio protokolas pridedamas)

Vadovaujantis Įstatymo 11 str. 3 d. nuostatomis, kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys), vadovaudamasi VTEK nustatytais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas. Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-10-30 sprendimo Nr. KS-270 „Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo, 2 p., nusišalinimo galima teisėtai nepriimti, jei priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą.

Kaip jau minėta, norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų pareiškė 11 Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių svarstomu 4 klausimu bei 1 Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys svarstomu 6 klausimu. Priėmus visų Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių nusišalinimą, neliktų kvorumo sprendimų priėmimui, todėl Jonavos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Įstatymo bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-10-30 sprendimo Nr. KS-270 2p. nuostatomis, nepriėmė aukščiau išvardintų Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių nusišalinimo bei nepraleisdama Įstatyme nustatyto termino, teikia šią informaciją VTEK.