Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo

2021-08-05 vykusiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos dvidešimt antrajame posėdyje Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai A. Meškauskas, G. Brukas, S. Jakimavičius, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis, pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimų Nr. 7 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo“ bei Nr. 21 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, o rajono savivaldybės tarybos narys G. Jasiulionis nuo svarstomo Jonavos rajono savivaldybės tarybos klausimo Nr.  7 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo“ (posėdžio protokolas pridedamas).

Vadovaujantis Įstatymo 11 str. 3 d. nuostatomis, kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys), vadovaudamasi VTEK nustatytais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-10-30 sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nušalinimo nepriėmimo kriterijų (toliau- Kriterijai) 1 p. reglamentuota, kad nusišalinimo galima nepriimti, jei kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos vertinimu, asmens, pareiškusio nusišalinimą, nurodytos aplinkybės, nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti. Jonavos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Įstatymo bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 219-10-30 sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Kriterijų 1 p. nuostatomis, nepriėmė Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių:  A. Meškausko, G. Bruko, S. Jakimavičiaus, Ginto Jasiulionio nusišalinimo nuo svarstomo Jonavos rajono savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimo Nr. 7 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo“.

Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-10-30 sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nušalinimo nepriėmimo kriterijų 3 p., nusišalinimo galima nepriimti, kai svarstomas klausimas susijęs su institucijų, įstaigų, įmonių ar bendrovių viešosiomis paslaugomis (pvz., švietimo, sveikatos priežiūros, telekomunikacijų, šilumos energijos, vandens tiekimo, komunalinėmis ir pan.,), kuriomis naudojasi privačius interesus deklaruojantis asmuo ar jo artimi asmenys, išskyrus atvejus, kai priėmus sprendimą šie asmenys tokiomis paslaugomis naudotųsi išskirtinėmis sąlygomis ir pasiūlymais, suteiktais dėl privačius interesus deklaruojančio asmens, einamų pareigų, arba nagrinėjamas klausimas akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su privačius interesus deklaruojančio asmens ar jam artimų asmenų privačiais interesais. Jonavos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Įstatymo bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 219-10-30 sprendimu Nr. KS-270 patvirtintų Kriterijų 3 p. nuostatomis, nepriėmė Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių:  A. Meškausko, G. Bruko, S. Jakimavičiaus nusišalinimo nuo svarstomo Jonavos rajono savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimo Nr. 21 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.

Savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius