Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo

Antrajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2023 m. gegužės 18 d., Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: E. Andrejevas (5 kl.), Ž. Galimovas (5 kl.), K. Macionis (5 kl.), L. Mediekša (5, 10 kl.), A. Rimkus (5, 10 kl.), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis, pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų: Nr. 5 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo“ ir Nr. 10 ,,Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2023–2024 mokslo metams nustatymo“ (posėdžio protokolas pridedamas).

Kaip jau minėta, norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų pareiškė 5Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai.

Informuojame, kad balsuojant 5 darbotvarkės klausimu ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo“  buvo nepritarta E. Andrejevo,  Ž. Galimovo, K. Macionio, L Mediekšos, A. Rimkaus nusišalinimams, o balsuojant 10 klausimu ,,Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2023–2024 mokslo metams nustatymo“ nepritarta L. Mediekšos ir A. Rimkaus nusišalinimams.                                                                             

Minėtų tarybos narių nusišalinimai 5 ir 10 darbotvarkės klausimais nepriimti dėl mažai balsavusiųjų už deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą skaičiaus.